Om du är missnöjd med beslutet

Om din ansökan om bistånd helt eller delvis avslås, ska du få ett skriftligt beslut. Beslutet går att överklaga genom förvaltningsbesvär.

Så här överklagar du

  • Senast tre veckor från den dag du fick beslutet ska överklagan ha nått socialförvaltningen.
  • Socialförvaltningen kan göra en omprövning av beslutet.
  • Om socialförvaltningen inte omprövar sitt beslut skickas det tillsammans med överklagan till Förvaltningsrätten i Luleå för prövning.
  • Efter dom i Förvaltningsrätten i Luleå har både socialförvaltningen och du själv möjlighet att gå vidare och söka prövningstillstånd hos kammarrätten.

Du har rätt att få hjälp och information från socialförvaltningen i samband med överklagandet.