Utredning

När du kontaktar socialförvaltningen och ansöker om stöd inleds en utredning. Du tilldelas en socialsekreterare som kontaktar dig via brev eller telefon.

Den större delen av arbetet med utredningen består av samtal mellan dig och socialsekreteraren. Du har möjlighet att lämna förslag på personer som kan tillföra utredningen viktiga uppgifter. Din socialsekreterare kan till exempel ta kontakt med anhöriga och andra myndigheter såsom frivården och Arbetsförmedlingen.

Inga kontakter tas utan ditt samtycke. Alla samtal dokumenteras i din journal, som du har rätt att ta del av. Du har även rätt att läsa igenom den färdiga utredningen. De uppgifter du lämnar kommer att databehandlas i kommunens verksamhetsprogram.

Din socialsekreterare arbetar under sträng sekretess. Det är bara du, din socialsekreterare och beslutsfattaren som får ta del av din utredning.