Luleå kommuns öppenvård för barn och unga

Luleå Kommuns öppenvård för barn och unga är till för dig och er familj.

Vi arbetar tillsammans med er som både ansökt och blivit beviljade insatser via socialtjänstens myndighetsektion.

Upplever du att alkohol eller droger tar en stor plats i ditt liv? Tillsammans med oss vid öppenvården kan du ändra på det.

Är du anhörig till någon med missbruksproblematik? Vi erbjuder stöd och rådgivning till dig som är anhörig till någon med missbruks- eller beroendeproblematik.

Om oss

Vi arbetar i fyra team med tre-nio behandlare i varje team. Vi samarbetar för att erbjuda dig den bästa hjälpen.

Familjeteamet arbetar med åldersgruppen 0-20 år. Teamet fokuserar på att förbättra relationen mellan barn och vuxna, stärka föräldrarnas förmåga samt vid behov samverka med skolan.

Funktionell familjeterapi (FFT) är en manualbaserad metod som riktar sig till hela familjen. Modellen är en korttidsintervention om cirka 10-15 träffar där syftet är att förbättra relationen och kommunikationen i familjen.

Öppenteamet arbetar med behandling av missbruk. Följande erbjuds:

  • Haschavvänjningsprogrammet (HAP) är en metod för behandling av cannabismissbruk.
  • CRA är en KBT-baserad behandlingsmetod som riktar sig till personer från 18 år och uppåt med missbruksbeteende.
  • Återfallsprevention (väckarklockan) är ett behandlingsprogram för personer som tidigare genomgått behandling och inte är i aktivt missbruk.
  • Medberoende-/anhöringbehandling i grupp samt enskild behandling. Kognitiv beteendeterapi samt 12-stegsmodellen.
  • Öppenvårdsbehandling 12-stegsintegrerad.
  • 12-stegsintegrerad gruppbehandling som pågår under åtta veckor med löpande intag.

Multisystemisk terapi (MST) är en intensiv (tre-fem månader) öppenvårdsinsats som riktar sig till familjer med barn i åldern 12-17,5 år med allvarliga sociala, emotionella eller utåtagerande riskbeteenden där det finns en risk för att ungdomen placeras utanför hemmet. MST arbetar med att påverka alla de sammanhang som ungdomen befinner sig i som umgänge, fritid, familj och skola.

Veta mer

Vi kommer gärna och informerar dig som är lärare, socialsekreterare, fritidsledare, förälder med flera om vår verksamhet och hur vi kan hjälpa till när det finns en missbruks- och beroendeproblematik i hemmet, på jobbet eller fritiden.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 076-128 10 89 (lämna ett meddelande så ringer vi upp dig), 0920-45 30 00 eller mejl.

Det är kostnadsfritt att besöka oss. Du får vara anonym. Vi för inga journaler och har sekretess.