Öppen ingång

Har du en beroendeproblematik i någon form eller är du en anhörig som känner oro för din närstående och är över 18 år, kan du kontakta oss för att få information om vilken hjälp du kan få.

Öppen ingång är en serviceverksamhet som arbetar direkt med dig. Du behöver ingen remiss eller kontakt med socialtjänsten. Vi journalför inte och du får vara anonym när du kontaktar oss.

Tillsammans lägger vi upp en stöd- eller behandlingsplan. Vi erbjuder:

  • Community Reinforcement Approach (CRA)
  • Återfallsprevention (ÅP)
  • Anhörigcoaching
  • Haschavvänjningsprogrammet (HAP)
  • Medberoende-/anhöringbehandling i grupp samt enskild behandling. Kognitiv beteendeterapi samt Recovery Dynamics 12-stegsmodell.
  • Öppenvårdsbehandling Recovery Dynamics 12-stegsintegrerad.
  • Recovery Dynamics 12-stegsbehandling i grupp som pågår under åtta veckor med löpande intag.

Besök och behandlingar hos oss är kostnadsfria och vi arbetar under sekretess.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 076-128 10 89 (lämna ett meddelande så ringer vi upp dig), 0920-45 30 00 eller mejl.