Öppen ingång

Har du en beroendeproblematik i någon form såsom alkohol, droger eller spel? Är du anhörig och känner oro för en närstående som är från 20 år och uppåt? Då är du välkommen att kontakta oss för att få information om vilken hjälp du kan få.

Öppen ingång är en serviceverksamhet som arbetar direkt med dig. Du behöver ingen remiss eller kontakt med socialtjänsten. Vi journalför inte och du får vara anonym när du kontaktar oss.

Tillsammans lägger vi upp en stöd- eller behandlingsplan. Vi erbjuder:

  • Community Reinforcement Approach (CRA)
  • Återfallsprevention (ÅP)
  • Anhörigcoaching
  • Haschavvänjningsprogrammet (HAP)
  • Medberoende-/anhörigbehandling i grupp samt enskilda samtal. Kognitiv beteendeterapi alternativt 12 stegsbehandling.
  • Öppenvårdsbehandlingen 12-steg. Både enskilt och gruppbehandling

Besök och behandlingar hos oss är kostnadsfria och vi arbetar under sekretess.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 076-128 10 89 (lämna ett meddelande så ringer vi upp dig), 0920-45 30 00 eller oppeningang@lulea.se