Klaramottagningen

Klaramottagningen är en öppenvårdsbehandling för kvinnor över 18 år i Luleå och Boden med begynnande missbruksproblem. Hos oss arbetar endast kvinnor. Att besöka oss är kostnadsfritt och du får vara anonym.

Vi arbetar med rådgivning, bedömning och motivationsarbete. Förutom mottagningsverksamheten arbetar vi med utåtriktad verksamhet i syfte att sprida kunskap om kvinnligt missbruk.

Kontakt   

Ring oss på 0920-45 30 00