Case Management

Case Management-teamet (CM) — socialtjänst och psykiatri i samverkan

Case Management är en samordning av psykiatriska och missbruksinriktade insatser för personer med missbruk och samtidig psykisk störning.
 
CM-teamet i Luleå är en verksamhet som bedrivs i samverkan mellan socialtjänst, vuxenpsykiatri och primärvård. Den riktar sig till målgruppen med samsjuklighet i missbruk och allvarlig psykisk störning, personer med dubbeldiagnos.

Case managerns främsta uppgift är att samordna tillgängliga resurser till en fungerande helhet för indivien. Åtgärderna ska vara utvalda, kombinerade och skräddarsydda.

Läs merom Case Management.öppnas i nytt fönster

Kontakt

Vill du veta mer om Case Management? Kontakta oss: Leif Säfström, Isa Larsson, Lill Nilsson, Elisabeth Wikman

Du når oss på 0920-45 30 00.