Case management

Case management (CM) är en samordning av psykiatriska och missbruksinriktade insatser för personer med missbruk och samtidig psykisk störning. 

CM-teamet i Luleå är en verksamhet som bedrivs i samverkan mellan socialtjänst, vuxenpsykiatri och primärvård. Den riktar sig till målgruppen med samsjuklighet i missbruk och allvarlig psykisk störning, personer med dubbeldiagnos.

Case managerns främsta uppgift är att samordna tillgängliga resurser till en fungerande helhet för indivien. Åtgärderna ska vara utvalda, kombinerade och skräddarsydda.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.