Luleå kommun logo

#blommaut

#BLOMMAUT är en kompetensmodell som handlar om kunskaper, utveckling och karriär. Den gäller för hela Socialförvaltningen och är viktig för att både behålla medarbetare som vill utvecklas och för att rekrytera nya.

Plusbox, Blå

Innehåll

Återställ
Våra yrken
Återställ
Träffa medarbetare
Återställ
Kompetens och karriär
Återställ
Introduktion
Återställ
Lära av varandra
Återställ
Arbetstid och lön
Återställ
Om socialförvaltningen
Senast publicerad: 2019-09-27Senast uppdaterad: 2019-09-27