• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Vänfamilj

Att bli vänfamilj

Genom att bli guide eller vänfamilj har du möjlighet att hjälpa en nyanländ flykting eller någon som varit i Sverige en tid att få en bra start i sitt nya hemland.

Vänfamiljer möjliggör kontakter med svenskar och det svenska samhället. Flyktingen lär känna en medmänniska och får lära känna svenskar, svenska traditioner och kultur. I mötet får flyktingen träna och lära sig svenska.

Din insats blir din tid, din medmänsklighet och dina kunskaper om Sverige och svensk kultur. Du kanske får en vän för livet.

Åtagandet är frivilligt och görs utan ersättning. Du avgör själv hur mycket tid du vill satsa. Tillsammans med flyktingen bestämmer ni när ni ska träffas och vadni ska göra.

Varje vänfamiljsrelation är unik. Flyktingmottagningen i Luleå hjälper dig att hitta gemensamma nämnare att bygga relationen på - det kan handla om intressen, idrott, yrke eller barn. De hjälper dig med anmälan, matchning och att planera den första träffen. Fyll i ansökan och bli vänfamiljöppnas i nytt fönster!

För mer information, kontakta

Alexandra Lindqvist
0920-45 38 51
alexandra.lindqvist@amf.lulea.se