Bostadssituationen för flyktingar i Luleå

Luleå kommun har under alla år klarat av att bosätta de nyanlända som blir anvisade till kommunen av Migrationsverket och lyckats väl med att skapa integrerade bostäder och bostadsområden. Sedan nya bosättningslagen trädde i kraft under 2016 skärptes trycket på kommunerna att ordna bostäder och alla kommuner måste hjälpa till. Inom två månader från det att en nyanlända blir anvisad till en kommun måste kommunen ha ordnat en bostad.
Bostadssituationen för nyanlända i Luleå är ansträngd men under kontroll. Kommunen tog under 2016 emot 248 nyanlända med uppehållstillstånd och under 2017 är antalet 371. Med hjälp av Lulebo och andra aktörer klarar kommunen av att ta emot och bosätta alla. Alla får dock inte en ordinarie lägenhet på en gång utan kan få bo i tillfälliga lösningar under en period i väntan på en lägenhet.

Ensamkommande barn

Ensamkommande asylsökande barn under 18 år är ett kommunalt ansvar. Ensamkommande barn anvisas i regel till en kommun inom 48 timmar från det att de kommit till Sverige. Det ställer höga krav på kommunerna att ha en viss beredskap och vara flexibla för ökningar och minskningar både vad gäller antal boendeplatser och personal. Ensamkommande barn får bo kvar i kommunens boenden tills de fyller 21 år om de får uppehållstillstånd. Får de avslag på sin asylansökan får de bo kvar tills de fyller 18 år.

Det finns i dagsläget nio boenden med totalt ca 150  platser i Luleå kommun för ensamkommande barn. De finns i följande stadsdelar:

  • Bergviken: 10 platser
  • Björkskatan: 27 platser
  • Bergnäset: 24 platser
  • Kronan: 11 platser
  • Råneå: 16 platser
  • Örnäset-Hertsön: 15 utslussningsplatser
  • Sunderbyn: 10 platser
  • Centrum: 31 platser

Vuxna som söker asyl

Asylsökande vuxna och familjer är Migrationsverkets ansvar. Migrationsverket har för närvarande asylbostäder för ca 150 personer i Råneå. Ett mindre asylboende finns i Niemisel.

Personer med uppehållstillstånd

Kommunen har ansvaret för vuxna och familjer som får uppehållstillstånd och som blir anvisade till kommunen. De blir våra nya lulebor. Under 2017 tar Luleå emot 371 personer med uppehållstillstånd för bosättning. Dessa ska starta sina nya liv i Luleå, jobba, gå i skolan och ta del av det svenska samhället.

Hyr ut din bostad

Luleå kommun vill skapa bra förutsättningar för nyanlända med uppehållstillstånd att bosätta sig i Luleå och integreras i det svenska samhället. Om du funderar på att hyra ut din bostad kan Luleå kommun hjälpa till med kontakt mellan hyresvärden och hyresgästen och med upplysning om lagar och regler kring uthyrning. Det är du som blir hyresvärd och kommunen förmedlar mellan uthyrare och hyresgäst.

På vår sida Frågor och svar kring uthyrning av bostad hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Anmäl din bostad till uthyrning.