Tandvård

Om du har en funktionsnedsättning eller har ett stort behov av omsorg kan du ha rätt till tandvårdsintyg och uppsökande tandvård.

Tandvårdsintyget ger dig rätt till tandläkarbesök för nödvändig tandvård inom högkostnadsskyddet. Till nödvändig tandvård räknas åtgärder som gör att du
kan äta och åtgärder som lindrar smärta och obehag i munnen samt förebyggande behandling.

Uppsökande tandvård innebär hembesök av tandvårdspersonal en gång per år. De gör en hälsokontroll i din mun och ger dig råd om daglig munvård.

Ansökan

Om du vill ansöka om tandvårdsintyg och uppsökande tandvård tar du kontakt med Luleå kommun eller kontaktar din hälsocentral.

Avgift

Du betalar samma avgift för nödvändig tandvård som för ett besök på hälsocentralen. Uppsökande tandvård en gång per år är gratis.

Rätten till tandvårdsintyg och uppsökande tandvård får:

  • den som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för och som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.
  • den som får varaktig och omfattande hemsjukvård. 
  • den som omfattas av lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade.
  • den som bor i egen bostad och har ett varaktigt behov av omfattande personlig omvårdnad under större delen av dygnet, minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten eller larm.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.