Rehabilitering

Kommunen har ansvar för rehabiliteringen i vård- och omsorgsboenden, korttidsboenden och i det egna hemmet om du inte kan ta dig till hälsocentralen.

Arbets-och fysioterapeuternas uppgift är att arbeta för att bibehålla och förbättra förmågor eller kompensera dessa med hjälpmedel.

De dagliga aktiviteterna ger dig goda och naturliga träningsmöjligheter. Omsorgspersonalen får kontinuerlig handledning av arbets- och fysioterapeuter i ett rehabiliterande förhållningssätt.

Exempel på våra insatser:

  • Planera och utföra rehabilitering.
  • Prova ut hjälpmedel.
  • Handleda omsorgspersonal och närstående.
  • Bedöma behovet av anpassning i bostaden.
  • Utfärda intyg.
  • Bedöma fallrisker samt ge råd till att förebygga fall.

Vad kostar det?

  • I vård- och omsorgsboenden och stöd- och omsorgsboenden ingår rehabilitering och hjälpmedel i boendekostnaden.
  • I korttidsboendet kan vissa avgifter för hjälpmedel förekomma.
  • Bor du i ordinärt boende och är inskriven i hemsjukvården är hembesöken av arbets- och fysioterapeut kostnadsfritt. För vissa hjälpmedel och intyg betalar du egenavgift.
  • Du som får hembesök av arbets- och/eller fysioterapeut och inte är inskriven i hemsjukvården betalar 200 kronor för hembesöket. För vissa hjälpmedel och intyg betalar du egenavgift.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.