Hjälpmedel i hemmet

Ett hjälpmedel ger dig möjlighet att leva ett mer självständigt liv. Det kan handla om hjälpmedel för att du själv eller med hjälp av någon annan ska kunna klä dig, förflytta dig och kunna sköta vardagens rutiner i hemmet.

Kommunen ansvarar för merparten av personliga hjälpmedel i hemmet för vuxnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De hjälpmedel som skrivs ut av arbetsterapeut eller fysioterapeut får du oftast låna gratis, vissa hjälpmedel har en egenavgift.

Egenansvar

Enklare hjälpmedel som förhöjningsdynor, handtag i dusch, griptång med mera är ett så kallat egenansvar. Det innebär att du köper hjälpmedlet själv. Här hittar du företagen som säljer enklare hjälpmedel.

Har du behov av hjälpmedel kontaktar du oss så gör vi ett hembesök hos dig där vi bedömer dina behov.

Felanmälan och återlämning

Om ditt hjälpmedel går sönder eller inte fungerar tar du i första hand kontakt med din arbetsterapeut eller fysioterapeut eller gör en felanmälan direkt till Länsservice kundtjänst på 0921-666 20.

När du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska det återlämnas till Länsservice. Hjälpmedlet ska vara rengjort när det återlämnas. 

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.