Kommunal hemsjukvård

Kontakta din hälsocentral för bedömning av hemsjukvård om du på grund av långvarig sjukdom eller funktionshinder inte kan ta dig till din hälsocentral.

I hemsjukvården arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som ger dig den vård, rehabilitering och habilitering du behöver.

Avgifter

Nya avgifter från och med 1 januari 2019:

Hembesök av distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut kostar 250 kronor per besök. Avgiften ingår i maxtaxan.

För hemsjukvård tas en avgift ut på 300 kr per månad. Avgiften ingår i maxtaxan.

Kontakt

Kontakta Luleå kommun på 0920-45 30 00. Kvällar, helger och nätter når du sjuksköterska på det telefonnummer du fick vid inskrivningen i hemsjukvården.

Telefonnummer till landstingets sjukvårdsrådgivning: 1177