Kommunal hemsjukvård

Kontakta din hälsocentral för bedömning av hemsjukvård om du på grund av långvarig sjukdom eller funktionshinder inte kan ta dig till din hälsocentral.

I hemsjukvården arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som ger dig den vård, rehabilitering och habilitering du behöver.

Avgifter

Hembesök av distriktsköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut kostar 200 kronor per besök. Det är avgiftsfritt om du är inskriven som hemsjukvårdspatient eller är äldre än 85 år.

Medicinsk fotvård kostar 200 kronor per behandling. Det tillkommer en avgift för vissa hjälpmedel utskrivna av arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Kontakt

Kontakta Luleå kommun på 0920-45 30 00. Kvällar, helger och nätter når du sjuksköterska på det telefonnummer du fick vid inskrivningen i hemsjukvården.

Telefonnummer till landstingets sjukvårdsrådgivning: 1177