Hälsa, sjukvård och social omsorg

Kommunen ansvarar för hälsa, sjukvård och social omsorg om du har behov av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut i kommunens boenden, dagliga verksamheter eller i ditt eget hem.

Är du i behov av läkare kontaktar du din hälsocentral.

Veta mer

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.