Överförmyndarnämndens sammanträdesdagar 2019

Överförmyndarnämnden sammanträder en gång i månaden (undantaget juli) kl 15.00

10 januari
7 februari
7 mars
4 april
2 maj
13 juni
1 augusti
5 september
3 oktober
7 november
5 december kl 14.00