Överförmyndarnämndens sammanträdesdagar 2018

Överförmyndarnämnden sammanträder varje månad (förutom juli).

11 januari
1 februari
1 mars
5 april
9 maj
7 juni

2 augusti
6 september
4 oktober
1 november
6 december