Överförmyndarnämndens sammanträdesdagar 2017

Överförmyndarnämnden sammanträder varje månad (förutom juli).

12 januari
2 februari
2 mars
6 april
4 maj
1 juni

3 augusti
7 september
5 oktober
2 november
7 december