Kontakta oss

Besöks- och telefontider​: måndag-fredag kl. 10-12.

Anna-Karin Wistrand, handläggare, 0920-45 40 35

Linnea Nilsson, handläggare, 0920-45 41 01

Sofi Wennberg, handläggare, 0920-45 40 45

Ingegerd Molnberg, handläggare, 0920-45 40 44

Susanne Wiggefors, handläggare , 0920-45 40 46

Maria Rolund, handläggare. 0920-45 40 43

Kerstin Larsson, handläggare, 0920-45 40 94

Besöksadress​: Stadshuset, Rådstugatan 11.

Postadress: Luleå kommun, Överförmyndarnämnden, 971 85 Luleå

E-post​: overformyndarnamnden@lulea.se

Enhetschef och sekreterare i överförmyndarnämnden,
Inger Fältros Lundgren, 0920-45 30 84