God man, förvaltare, förmyndare

En person som behöver hjälp med att bevaka sin rätt i samhället, sköta sin ekonomi eller i övrigt ta hand om sina personliga angelägenheter kan ha rätt att få hjälp med detta genom en god man eller förvaltare.

Ett alternativ till godmanskap kan vara att skriva en fullmakt, handla med stöd av anhörigbehörighet, utfärda en framtidsfullmakt eller ansöka om andra stödinsatser.

Återställ
Anhörigbehörighet och framtidsfullmakt
Återställ
God man
Återställ
Förvaltare
Återställ
Förmyndare

Kontakt

Välkommen att kontakta Överförmyndarnämnden på 0920-45 30 00 knappval 1 socialt stöd och omsorg. Besöks- och telefontider måndag-fredag klockan 10-12.
E-post: lulea.kommun@lulea.se

Besöksadress​: Stadshuset, Rådstugatan 11.

Postadress: Luleå kommun, Överförmyndarnämnden, 971 85 Luleå