Mobila stödteamet

Mobila stödteamet ger dig som har psykisk funktionsnedsättning stöd och hjälp i vardagen. Vi arbetar rehabiliterande och målinriktat utifrån dina förutsättningar och behov.

Målsättningen med våra insatser är att din självständighet ska öka. Personalen är utbildad i metoden Ett självständigt liv (ESL).

Vårt bemötande och förhållningssätt bygger på respekt för allas lika värde och ett värdigt liv i välbefinnande. 

Hur vi arbetar

Vi arbetar i två team. Centrumteamet finns på Stationsgatan 44B och Hertsöteamet på Körsbärsstigen 11.

All personal i mobila stödteamet har tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte får föra vidare information om dig till utomstående utan ditt medgivande.

Veta mer

Läs om våra insatser.öppnas i nytt fönster

Läs om mobila neuropsykiatriteamet.öppnas i nytt fönster

Boendestöd för personer med psykiska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Erik Jönsson, enhetschef mobila stödteamet Centrum, 0920-45 45 45

Ann-Catrin Nyberg, enhetschef mobila stödteamet Hertsön, 0920-45 45 45