Mobila stödteamet

Mobila stödteamet ger dig som har en psykisk funktionsnedsättning stöd och hjälp i vardagen. Vi arbetar rehabiliterande och målinriktat utifrån dina förutsättningar och behov.

Målsättningen med våra insatser är att din självständighet ska öka. Personalen är utbildad i metoden Ett självständigt liv (ESL).

Vårt bemötande och förhållningssätt bygger på respekt för allas lika värde och ett värdigt liv i välbefinnande. 

Hur vi arbetar

Vi arbetar i två team som finns i centrum på Stationsgatan 44B och på Hertsön på Körsbärsstigen 11.

All personal i det mobila stödteamet har tystnadsplikt vilket innebär att vi inte får föra vidare information om dig till utomstående utan ditt medgivande.

Veta mer

Boendestöd

Våra insatseröppnas i nytt fönster

Mobila neuropsykiatriteametöppnas i nytt fönster

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.