Mobila neuropsykiatriteamet

Mobila neuropsykiatriteamet ger dig som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar stöd och hjälp i vardagen. Vi arbetar pedagogiskt och målinriktat och utifrån dina förutsättningar och behov.

Vår målsättning är att du ska gå mot en ökad självständighet.

Vårt bemötande och förhållningssätt bygger på respekt för allas lika värde och ett värdigt liv i välbefinnande.

Hur vi arbetar

Vi arbetar i ett team och finns på Edeforsgatan 3.

Personalen är utbildad inom psykiatri och neuropsykiatri och arbetar bland annat med lågaffektivt bemötande och metoden ESL (Ett Självständigt Liv).

Vi har tystnadsplikt. Det innebär att vi får inte föra vidare information om dig till utomstående utan ditt medgivande.

Inom neuropsykiatrin är all personal HBTQ-certifierade vilket säkerställer rätt kompetens och ett respektfullt bemötande utifrån ett HBTQ-perspektiv. För mer information, besök gärna www.rfsl.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är neuropsykiatri?

Läs mer här.öppnas i nytt fönster

Veta mer

Läs om våra mötesplatser Cityträffenöppnas i nytt fönster och Ekanöppnas i nytt fönster.

Läs om mobila stödteamet.öppnas i nytt fönster

Boendestöd för personer med psykiska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Anna Skalman, enhetschef mobila neuropsykiatriteamet, 0920-45 45 45.