Korttidsboende

Syftet med korttidsboende är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till rekreation och miljöombyte samt ge anhöriga en tillfällig avlösning.   

I Luleå kommun finns tre korttidsboenden för barn och ungdomar:

Vi fungerar även som akutboende för dig som periodvis inte kan bo hemma.

Vem har rätt till korttidsboende?

Korttidsboende är en insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, paragraf 9, punkt 6).

Korttidsboende stödjer dig i att leva ett så aktivt liv som möjligt samtidigt som du bor kvar i ditt eget hem. Här träffar du andra och deltar i olika aktiviteter.

Ansökan​

För att få korttidsboende behöver du ett beslut av socialförvaltningen. När du söker kontakt med oss första gången vänder du dig till socialförvaltningens Ingång,
0920-45 44 75.

Kontakt

Frågor om korttidsboende i Luleå kommun besvaras av Helene Johansson, samordnare för korttidsboenden, 0920-45 30 00.