Treklövern stödcenter i Råneå

Treklöverns stödcenter i Råneå är en stöd- och omsorgsverksamhet som vänder sig till vuxna med olika funktionsnedsättningar.

Vi arbetar mot målet att brukaren ska äga sitt eget liv. Det innebär att vi har brukaren i fokus utifrån ett 24-timmarsperspektiv.

Stödcentret består av:

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.