Företagsgrupper

Hägnan i Luleå.

Företagsgrupper är en daglig sysselsättning där verksamheten är närmare kopplad till det lokala näringslivet vilket ger andra möjligheter för individen att utvecklas mot en ökad självständighet.

I företagsgruppen ingår:

  • Hägnan – vedhantering, vaktmästeri- och serviceuppgifter, städ och viss djurskötsel
  • Kompassen – kontor- och konferensservice
  • Norra Strand – kontorsservice
  • Stadsbyggnadsförvaltningen – kontors- och köksservice
  • Bryggan, boule och extremsport på Örnäset – vaktmästeri, städ- och trädgårdsskötsel
  • Ica-Maxi – upplockning av varor
  • Bergvikens vård- och omsorgsboende – tvätt och service
  • Stallet Hertsön – service och vaktmästeri