Dagverksamhet/sysselsättning

Om du på grund av din funktionsnedsättning inte står till den öppna arbetsmarknadens förfogande kan kommunens insatser bli aktuella.

Dagverksamhet/sysselsättning får man genom ett beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).

Vem kan söka dagverksamhet/sysselsättning?

Du som har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar kan ansöka om en plats i dagverksamhet.

Att arbeta i en dagverksamhet är inte en anställning. Första steget in går via socialförvaltningens Jobbsupport.

Dagverksamheter

Läs om våra företagsgrupperöppnas i nytt fönster.

Kontakt

Ansökan om dagverksamhet/sysselsättning gör du hos socialförvaltningen,
0920-45 30 00.