Dagverksamhet/sysselsättning

Om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan arbeta i den öppna arbetsmarknaden kan kommunens insatser bli aktuella.

Dagverksamhet/sysselsättning får man genom ett beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).

Vem kan söka?

Du som har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar kan ansöka om en plats i dagverksamhet.

Att arbeta i en dagverksamhet är inte en anställning. Första steget in går via kommunens jobbsupport.

Dagverksamheter

Läs om våra företagsgrupperöppnas i nytt fönster.

Kontakt

För att ansöka om dagverksamhet/sysselsättning kontaktar du Luleå kommun på
0920-45 30 00.