Vem har rätt till ekonomiskt stöd?

En ansökan om ekonomiskt bistånd bedöms utifrån den sökandes behov och ekonomi. Rätt till bistånd har den som inte själv kan tillgodose sitt behov eller få det tillgodosett på annat sätt. Rätten till ekonomiskt bistånd prövas individuellt. Det krävs till exempel vid arbetslöshet att man söker arbete och vid sjukdom att rätten till sjukpenning i första hand utnyttjas.

Om du är arbetslös måste du alltså stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete även under den tid du får bistånd.

Om det ingår flera personer i hushållet läggs alla deras utgifter och inkomster ihop och hushållet bedöms som en ekonomisk enhet. För vuxna barn som bor kvar hemma eller för kamrater som delar lägenhet räknar man på ett särskilt sätt.

Den som har kapital eller andra tillgångar kan normalt sett inte få ekonomiskt bistånd. Socialförvaltningen kan ge närmare information.