Så här söker du försörjningsstöd

Du söker ekonomiskt bistånd genom att själv ta kontakt med socialförvaltningen.
Du ringer och bokar tid för att få träffa en socialsekreterare. Du får en ansökningsblankett som du ska fylla i och du får också information om vilka papper du behöver visa upp för att socialsekreteraren ska kunna bedöma om du har rätt att få ekonomiskt bistånd.

I och med att du skriver under ansökan godkänner du att socialsekreteraren gör kontroller med bland annat försäkringskassan, bilregistret, och skattemyndigheten.
Socialsekreteraren går igenom din ansökan, dina papper och annan information som styrker att du har behov av ekonomiskt bistånd.
Socialsekreteraren behöver ibland också begära att få ta andra kontakter eller behöver få se andra dokument.
Socialsekreteraren gör anteckningar om ditt ärende i din personakt. Anteckningarna har du rätt att läsa. Alla som får ekonomiskt bistånd registreras i ett dataregister, socialregistret.

Om du uppfyller kraven för ekonomiskt bistånd beviljas du pengar och annars får du ett skriftligt avslagsbeslut som du har rätt att överklaga.

Telefon: 0920 – 45 44 75 (mottagningssektionen)