Om du är missnöjd med beslutet

Om din ansökan om ekonomiskt bistånd helt eller delvis avslås, ska du få ett skriftligt beslut. Beslutet går att överklaga genom förvaltningsbesvär.

Så här överklagar du

- Senast tre veckor från den dag du fick beslutet ska överklagan ha nått förvaltningen.
- Förvaltningen kan göra en omprövning av beslutet.
- Om förvaltningen inte omprövar sitt beslut skickas det tillsammans med överklagan till länsrätten för prövning.
- Efter dom i länsrätten har både förvaltningen och du själv möjlighet att gå vidare och söka prövningstillstånd hos kammarrätten.
Du har rätt att få hjälp och information från socialförvaltningen i samband med överklagandet.