Vistas i Luleå som EU-medborgare och söka ekonomiskt bistånd

De första tre månaderna

Som EU-medborgare har du rätt att studera, arbeta eller vistas i Sverige utan uppehållstillstånd upp till tre månader. Det gäller även för familjemedlemmar. Förutsättningen för din rätt att vistas är att du som besöker Sverige inte är en belastning för biståndssystemet.

Fortsatt vistelse

Efter tre månaders vistelse i Sverige har du som är EU-medborgare fortsatt uppehållsrätt utan uppehållstillstånd om du har arbete, är egen företagare eller aktivt söker jobb.

Du har också fortsatt uppehållsrätt när du studerar eller bara vistas i landet. Detta är under förutsättning att du har tillräckliga resurser för att försörja dig och dina familjemedlemmar samt att du och din familj har en sjukförsäkring som gäller i Sverige. 

Läs mer

Svenska: Information för EU-medborgareöppnas i nytt fönster

Engelska: Information for EU-citizensöppnas i nytt fönster

Rumänska: Informatii pentru cetåtenii UEöppnas i nytt fönster

Kontakt

För att söka bistånd eller har frågor om att vistas i Luleå som EU-medborgare är du välkommen att kontakta mottagningssektionen i Luleå kommun på 0920-45 44 75.