Ekonomisk hjälp och stöd

Alla har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att den som bor i Luleå och inte kan försörja sig och sin familj har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de som bor eller vistas i kommunen får det stöd och hjälp de behöver. Ekonomiskt bistånd beviljas om behovet inte kan ges på annat sätt.

Biståndet vara i nivå med vad en låginkomsttagare normalt har råd till och tar hänsyn till principen om barnens bästa, helhetssyn och respekt.

Ansökan om ekonomisk hjälp behandlas inom tre veckor.

Blankett för utskrift - Ansökan om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

Återställ
Vem har rätt till ekonomiskt stöd
Återställ
Till vad kan jag få ekonomiskt stöd
Återställ
Så här söker du försörjningsstöd
Återställ
EU-medborgare och ekonomiskt bistånd

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.