Multisystemisk terapi (MST)

Multisystemisk terapi är en intensiv öppenvårdsinsats som riktar sig till föräldrar med barn i åldern 12-17,5 år med allvarliga sociala, emotionella eller utåtagerande riskbeteenden. Med riskbeteenden menas allvarlig skolkproblematik, kriminalitet, missbruk och aggressivitet (våld och hot om våld) som gör att det finns en risk för att ungdomen placeras utanför hemmet.

Hur fungerar det?

Grundtanken är att behandlingen ska påverka alla de sammanhang som ungdomen befinner sig i: umgänge, fritid, familj och skola. Genom att påverka de faktorer som bidrar till problematiken blir det möjligt att på sikt minska eller eliminera de svårigheter som finns och i stället skapa en positiv utvecklingsspiral hos ungdomen.

Inom MST är familjen alltid i fokus. Detta innebär att terapeuten inte tar över förälderns/föräldrarnas ansvar eller uppgifter utan i stället ger stöd och verktyg för att kunna bemöta problematiken.

Hur arbetar vi?

Arbetet inleds med att kartlägga de styrkor och behov som finns i familjesystemet samt i ungdomens nätverk. Detta syftar till att hitta de bakomliggande faktorer som orsaker beteendeproblematiken. Behandlingen är intensiv, vilket innebär att MST-terapeuten träffar familjen två-tre gånger i veckan under en period på tre-fem månader.

Under denna tid finns MST-teamet tillgängligt dygnet runt, veckans alla dagar. MST-teamet nås genom en beredskapstelefon. Vid krissituationer kan även en MST-terapeut stötta på plats.

Arbetet sker i familjens vardagliga miljö och syftar till att komma tillrätta med problematiken genom att stötta föräldrarna och andra i nätverket att hitta sätt att bemöta ungdomen. Varje vecka arbetar familjen med konkreta delmål, för att nå det övergripande målet. Samarbetet mellan hem och skola är också i fokus, då en fungerande skolgång är den viktigaste skyddsfaktorn för en trygg och stabil framtid, enligt forskning.

MST anser att det är viktigt att bygga upp ett hållbart kontaktnät mellan personer i ungdomens omgivning för att skapa en god social utveckling.

Läs mer om MST i Sverige.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kontakta oss på 0920-45 30 00.