Funktionell familjeterapi (FFT)

Funktionell familjeterapi är en familjeterapimetod som är väl förankrad i forskning och är en av de modeller som socialstyrelsen rekommenderar.

Modellen vänder sig till familjer där det finns barn/ungdomar som uppvisar ett relationsförsvårande beteende som till exempel skolfrånvaro, trots, aggressivitet, kriminalitet, missbruk och/eller där det finns en risk för placering av barnet/ungdomen utanför hemmet.

Hur funkar det?

FFT är en familjeintervention med berörda familjemedlemmar. Modellen är en korttidsintervention om cirka 10-15 träffar under sex månader. Behandlingen sker i verksamhetens lokaler eller hemma hos familjen.

FFT består av fem faser med specifika mål och innehåll. Modellen bygger på att fånga och utveckla familjens styrkor, resurser och förmågor med fokus på risk och skyddsfaktorer både inom och utanför familjen och med ett förhållningssätt som präglas av acceptans och respekt.

Kontakt

Kontakta oss på 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 24 september 2019