iKomet

iKomet är en internetbaserad version av Komet som riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 3 till 11 år. Komet handlar om att minska konflikter och stärka relationer i familjen.

Kursen består av 7 avsnitt som tar ca 1-1,5 timme att gå igenom per gång. Totalt arbetar du med iKomet under 10 veckor. Avsnitten innehåller information i form av text, filmer och frågor samt övningar.

Du jobbar enskilt med kursens avsnitt och har ingen kontakt med andra föräldrar. En familjebehandlare på Föräldrasupporten hjälper dig med det praktiska att t.ex. komma in på webbportalen. Du har även möjlighet att ställa frågor och diskutera utmaningar under kursens gång med samma person som hjälpt dig med det praktiska. Den mesta kommunikationen sker via portalen och vi erbjuder 2 träffar (i våra lokalet på Smedjegatan 17B eller via Teams) för att dikutera kursens utmaningar.

Hur går det till?

Anmäl dig här Länk till annan webbplats.

När vi fått din anmälan kontaktar vi dig och hjälper dig att komma igång. Din kontaktperson på Föräldrasupporten kommer att stötta dig och är den som ger dig tillgång till nästa avsnitt i takt med att du har gjort klart varje del av programmet.

Om du har frågor, ring oss på tel.nr. 0920-45 45 20

Välkommen!

Innehåll

Sidan uppdaterades den 12 september 2022