Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är en familj som tar emot barn i sitt hem för korta regelbundna vistelser, ofta på helger.

Vem får kontaktfamilj?

Barn och unga som har svårigheter i den egna familjen kan för en kortare eller längre tid behöva en kontaktfamilj. Föräldrarna ansöker om kontaktfamilj hos socialförvaltningen som utreder och beslutar om behovet finns.

Vad förväntas av en kontaktfamilj?

  • Att kontaktfamiljen har tid, plats och engagemang för barnet.
  • Att barnet får stöd och stimulans i sin utveckling och blir delaktig i familjelivet.
  • Att kontaktfamiljen fungerar som en förebild och ett stöd i föräldrarollen.
  • Att man samarbetar med de biologiska föräldrarna och socialförvaltningen utifrån en gemensam och upprättad genomförandeplan.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Gifta, sammanboende eller ensamstående kan bli kontaktfamilj. Det är viktigt att familjen har en stabil och trygg livssituation. Barn har olika behov och därför behövs familjer med olika bakgrund och intressen. Familjen kan bo i lägenhet eller villa, centralt eller på landsbygden, man kan ha egna barn eller husdjur.

Att tänka på

Prata igenom i familjen vad det kan innebära att bli kontaktfamilj. Prata även med de egna barnen och ta ett gemensamt beslut. Tystnadsplikt gäller för kontaktfamiljen.

Vad erbjuds man som kontaktfamilj?

  • Råd och vägledning samt utbildning.
  • Ersättning i form av arvode och omkostnad. Ersättningen varierar utifrån uppdragets omfattning och barnets behov.

Hur blir man kontaktfamilj?

Vill du veta mer om vad det innebär att ta emot ett barn i sitt hem? Ring oss på
0920-45 30 00 eller kontaktfamilj@soc.lulea.se så berättar vi mer.

Gör en intresseanmälan:

Till e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster