Jourhem

Jourhem tar emot barn och unga som akut och tillfälligt måste bo i ett annat hem.
Barnen behöver din familj som kan erbjuda kärlek, trygghet, stabilitet och struktur.

Vi vill att någon i familjen har särskild erfarenhet eller utbildning kring barn och/eller unga samt barns och ungas utveckling. Du kan ha en bakgrund från förskola, särskola, skola, barn- och ungdomspsykiatri, tidigare familjehemsplaceringar eller något annat område där barn och unga är målgruppen.

Uppdraget kräver

  • att det finns två vuxna i familjen som är sambos, gifta eller ingått partnerskap.
  • att en vuxen är hemma på heltid och inte förvärvsarbetar eller studerar (ersättning utgår istället för lön).
  • att familjen inte har egna barn under tre år.
  • att familjen kan ställa upp och ta emot högst två barn med kort varsel, dygnet runt.

Familjen får

  • ersättning under hela perioden, med eller utan placering. Ersättningen är för den insats man gör men även för eventuella utgifter i samband med uppdraget.
  • stöd via ett tätt samarbete med socialförvaltningen som ansvarar för placeringen. Ni får råd och handledning kring det barn som bor hos er.

Aktuellt behov av jourhem

Vi behöver i dagsläget ett antal jourhem som kontrakteras för minst ett år med rätt till fyra veckors semester. Vår strävan är att ha två hem parallellt, ett som i första hand tar emot barn upp till 12 år och ett annat som i huvudsak tar emot ungdomar.

Kontakt

Vill du veta mer om vad det innebär att ta emot ett barn i sitt hem? Ring oss på
0920-45 30 00 eller familjehem@soc.lulea.se så berättar vi mer.

Gör en intresseanmälan:

Till e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster