Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn är de barn eller unga som kommer till Sverige utan sin vårdnadshavare och är under 18 år. Kommunen har ansvaret att ordna boende, skolgång och tillsyn över barnet/den unga och se till att den får ett tryggt och säkert liv här i Sverige.

I Luleå kommun finns åtta stycken boenden för ensamkommande barn. Integrationsavdelningen i Luleå kommun ligger under Arbetsmarknadsförvaltningen för att betona sysselsättningens och egenförsörjningens betydelse för integrationen. Boenden för ensamkommande barn och unga är en del av integrationsavdelningen. Arbetsmarknadsförvaltningen har från och med 2017 tre typer av boenden för ensamkommande barn och unga - stödboende, Hem för vård eller boende (HVB) och elevhem. Luleå kommun tar emot ensamkommande pojkar från 16 år. De som fått uppehållstillstånd innan 18 års ålder får bo kvar i kommunens boenden som längst till 21 års ålder. Placeringen i kommunens boenden är frivillig.

Vi tar emot, vägleder och stödjer klienterna att vara självständiga utifrån deras individuella behov och mål.

Kommunens målsättning är att den unge ska få ett sådant stöd att hen ska klara av eget boende och ett självständigt liv utifrån egen försörjning.

Verksamheten tillsynas minst en gång per år av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för att säkerställa att verksamheten har god kvalitet och uppfyller lagar och förordningar.