Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn är de barn eller unga som kommer till Sverige utan sin vårdnadshavare och är under 18 år. Kommunen har ansvaret att ordna boende, skolgång och tillsyn över barnet/den unga och se till att den får ett tryggt och säkert liv här i Sverige.

Arbetsmarknadsförvaltningen har från och med år 2018 två typer av boenden för ensamkommande barn och unga med placeringsbehov enligt socialtjänstlagen, stödboende samt HVB-hem (hem för vård eller boende).

Luleå kommun tar emot ensamkommande barn i alla åldrar och kön. De som fått uppehållstillstånd innan 18 års ålder får bo kvar i kommunens boenden som längst till vårterminen det år de fyller 20.

Placeringen i kommunens boenden är frivillig. För de över 18 år med uppehållstillstånd som inte längre har behov av en placering via socialtjänstlagen hjälper vi till med bostad och informationsinsatser den första tiden, upp till 21 års ålder.

Vi tar emot, vägleder och stödjer klienterna att vara självständiga utifrån deras individuella behov och mål.

Kommunens målsättning är att den unge ska få ett sådant stöd att hen ska klara av eget boende och ett självständigt liv utifrån egen försörjning.

Verksamheten kontrolleras minst en gång per år av Inspektionen för vård och omsorg för att säkerställa att verksamheten har god kvalitet och uppfyller lagar och förordningar.