Anhörigstöd

Har din livskamrat drabbats av en sjukdom eller en olycka? Är dina föräldrar eller ditt barn sjuk eller har en psykisk ohälsa? Kanske är du förälder eller syskon till någon ung vuxen med funktionsnedsättning eller missbruk?

En sjukdom kan väcka oro och sorg. Det är lätt att bli trött och många känner sig ensam med allt ansvar men det behöver inte vara så. Låt oss hjälpa dig att bli en hållbar anhörig. Du som hjälper en närstående kan själv behöva stöd.

Kontakta våra anhörigkonsulenter:

  • för information om vad kommunen har att erbjuda
  • för enskilt samtal där du i lugn och ro får tillfälle att beskriva din situation
  • för råd och stöd i anhörigfrågor
  • för hembesök
  • för att delta i anhöriggrupp, anhörigcafé, föreläsningar eller studiecirklar

Veta mer

Lämna dina synpunkter

Årets enkät om anhörigstöd är öppen, lämna dina synpunkterlänk till annan webbplats.

Resultat enkätundersökning 2018öppnas i nytt fönster

Många är nöjda med anhörigstödet

Ann-Catrin, Anna-Lena och Maria.

Kontakt

Ann-Catrin Nyberg, anhörigkonsulent för anhöriga till personer med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och missbruk

Anna-Lena Hansson, anhörigkonsulent för anhöriga till långtidssjuka eller äldre personer

Maria Björnfot, anhörigstödjare och ansvarig för mötesplatserna

Samtliga nås på 0920-45 30 00.