Anhöriggrupp

Vi har två olika anhöriggrupper – en öppen och en sluten grupp. Den öppna anhöriggruppen är för dig som vårdar eller stödjer någon äldre eller långtidssjuk i din närhet. Vi träffas en gång i månaden.

Den slutna anhöriggruppen träffas vid ett bestämt antal tillfällen och anpassas efter deltagarna och temat.

Känner du att du vill träffa andra i liknande situation? Du kanske har tankar och funderingar eller vill höra hur andra hanterar sin situation?

På träffarna delar vi med oss av våra tankar och erfarenheter. Välkommen till vår öppna anhöriggrupp. Ingen anmälan behövs. Vi startar också samtalsgrupper med temat hållbar anhörig.

Vi startar kontinuerligt utbildningar inom anhörigstöd. Kontakta oss för vilka utbildningar som är på gång.

Program

Anhöriggruppen träffas måndagar klockan 13.30-15.30.

  • 8 januari, Resurscentrum Fyren, Lulsundsgatan 42, Luleå
  • 5 februari, Bergvikens vård- och omsorgsboende, Majvägen 22, Luleå
  • 5 mars, Bergvikens vård- och omsorgsboende, Majvägen 22, Luleå
  • 9 april, Bergvikens vård- och omsorgsboende, Majvägen 22, Luleå
  • 7 maj, Bergvikens vård- och omsorgsboende, Majvägen 22, Luleå

Kontakt

Anna-Lena Hansson, anhörigkonsulent, 0920-45 30 00.