Aktuellt

Välkommen till aktiviteter inom anhörigstöd.

Program våren 2019

Öppen anhöriggrupp

7/1 4/2 4/3 1/4 6/5 Tid: 13.30-15.30 Vänder sig till anhöriga till äldre och/eller långtidssjuka. Ingen anmälan. Plats: Anhörigcentrum, Bergvikens vård- och omsorgsboende, Majvägen 22 i Luleå.

Anhörig caféet på Fyren

Startar 8/1 därefter 14.00 varje tisdag se separat program.

Anhörigförening

23/1 Tid: 18.00-20.00 En anhörigförening från Piteå besöker oss och informerar om deras tillvägagångssätt när de startade denna förening. Anmälan senast 21/1 till anna-lena.hansson@soc.lulea.se, ann-catrin.nyberg@soc.lulea.se eller 0920-45 30 00.

Studiecirkel: Anhörigas hälsa

30/1 20/2 20/3 10/4 Tid: 17.00-19.00 Plats: Anhörigcentrum, Bergvikens vård- och omsorgsboende, Majvägen 22 i Luleå. Anmälan senast 25/1 till anna-lena.hansson@soc.lulea.se, ann-catrin.nyberg@soc.lulea.se eller 0920-45 30 00.

Föreläsning: Autismspektrat

6/2 Tid 17.00-19.00 Metodutvecklare Jonas Jonasson från Luleå Kommun föreläser om autismspektrat. Plats: Anhörigcentrum, Bergvikens vård- och omsorgsboende, Majvägen 22 i Luleå. Anmälan senast 5/2 till ann-catrin.nyberg@soc.lulea.se eller 0920-45 30 00.

Hållbar anhöriggrupp för äldre och/eller långtidssjuka

6/2 13/2 27/2 13/3 27/3 17/4 Tid: 13.30-15.30. Plats: Anhörigcentrum, Bergvikens vård- och omsorgsboende, Majvägen 22 i Luleå. Anmälan senast 23/1 till anna-lena.hansson@soc.lulea.se eller 0920-45 30 00.

Föreläsning: Bipolaritet

13/2 Tid: 17.30-19.30 Evelina Öhman från Hjärnkoll föreläser om att leva med en förälder som har diagnosen bipolär. Plats: Anhörigcentrum, Bergvikens vård- och omsorgsboende, Majvägen 22 i Luleå. Anmälan senast 6/2 till ann-catrin.nyberg@soc.lulea.se eller 0920-45 30 00.

Kommunjurist

25/2 Tid: 13.30-15.00 Kommunjurist Inger Fältros Lundgren informerar om anhörigbehörighet och framtidsfullmakt Anmälan senast 23/2 till anna-lena.hansson@soc.lulea.se eller 0920-45 30 00

Föreläsning: Äldres Psykiska hälsa

5/3 Tid 18.00-20.00 Tyra Hansson från Hjärnkoll föreläser om äldres psykiska hälsa. Plats: Anhörigcentrum, Bergvikens vård- och omsorgsboende, Majvägen 22 i Luleå. Anmälan senast 1/3 till ann-catrin.nyberg@soc.lulea.se, anna-lena.hansson@soc.lulea.se eller 0920-45 30 00.

Utflykt till Gråsjälören

25/3 Tid 13.00-16.00 Medtag egen matsäck och vi träffas vid ”Hjärtat” i Södra Hamn klockan 13.00. Anmälan senast 21/3 till anna-lena.hansson@soc.lulea.se, ann-catrin.nyberg@soc.lulea.se eller 0920-45 30 00.

Föreläsning: Bemötande vid demenssjukdomar

1/4 Tid: 13.30-15.00 Föreläsning med Dagny Wikström. Plats: Anhörigcentrum, Bergvikens vård- och omsorgsboende, Majvägen 22 i Luleå. Anmälan senast 25/3 till anna-lena. hansson@soc.lulea.se eller 0920-45 30 00.

Föreläsning: Möten som främjar återhämtning

3/4 Tid: 18.00-20.00 Vänder sig till dig som har någon närstående med antingen somatisk eller psykisk ohälsa.Git-Marie Ejneborn och Sebastian Gabrielsson universitetslektorer på LTU, specialistsjuksköterskor i psykiatri.

Rättighetscentrum

7/5 Tid 17.30-19.30 från Rättighet centrum berättar allmänt om mångfald, normer och fördomar och om själva arbetet som byråer som Rättighetscentrum bedriver för att motverka diskriminering. Anmälan senast 2/5 till anna-lena.hansson@soc.lulea.se, ann-catrin.nyberg@soc.lulea.se eller 0920-45 30 00.

Diakonin i centrum

Diakonin i centrum bjuder in till deras lokaler på Nygatan 12. Information och samtal om vad de kan erbjuda14/5 14.00-16.00 för anhöriga till äldre och/eller långtidssjuka. 16/5 18.00-20.00 för anhöriga till de med psykisk ohälsa eller beroendesjukdom.Anmälan till anna-lena.hansson@soc.lulea.se eller ann-catrin.nyberg@soc.lulea.se tele: 0920-45 30 00.

Jössgården

Utflykt till Jössgården i Sjulsmark

23/5. För dig som är anhörig och vårdar/stödjer någon i din närhet. Vi åker på en gemensam resa med buss till Jössgården i Sjulsmark för en trevlig dag tillsammans.

Bussen avgår från Coop Arena 12.00. Åter till Coop Arena ca 15.30
Egenavgift: 250 kr. Då ingår lunch, rundvandring på gården samt fika.

Anmälan senast 16 maj till:
ann-catrin.nyberg@soc.lulea.se eller  anna-lena.hansson@soc.lulea.se
Tele: 0920-45 30 00.

Välkomna!