• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Anhöriga och frivilliga

Anhörigstöd innebär att du som vårdar en långvarigt sjuk eller funktionshindrad anhörig hemma har rätt till stöd och avlastning.

Syftet med anhörigstöd är att du ska få den praktiska hjälp och det stöd som behövs för att du ska orka vårda den som är långvarigt sjuk eller som har funktionshinder.

Det är viktigt att du som vårdar en anhörig eller närstående får tillräckligt stöd.