Trygghetskamera

Luleå kommun erbjuder dig som är äldre trygghetskamera som ett alternativ till tillsynsbesök nattetid.

Tillsyn via trygghetskamera innebär att du får låna en kamera som installeras i ditt hem.

Den digitala tillsynen utförs av behörig personal som arbetar vid kommunens larmcentral. Visar tillsynen att du behöver hjälp åker personal från nattpatrullen ut.

Inget videomaterial sparas och det är en hög säkerhet i informationshanteringen.

Kostnaden för tillsyn via trygghetskamera är densamma som för ett ordinarie tillsynsbesök.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.