Resursteamet

Resursteamet skapar trygghet för dig och dina närstående i samband med hemkomst från sjukhus, korttidsboende eller när vi utreder och rehabiliterar i hemmet.

Vårt team består av undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter som tillsammans har stor erfarenhet av kommunens olika verksamheter.

Resursteamet arbetar dagtid måndag-fredag samt kvällar måndag-torsdag. På fredagskvällar, natt och helg får du hjälp av hemtjänsten vid behov.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.