Stödperson och genomförandeplan

När du blivit beviljad hemtjänst är vårt mål att utföra hjälpen utifrån dina önskemål, ditt inflytande och din delaktighet. Rätten till en trygg och värdig ålderdom är en självklarhet. Du ska kunna leva ett aktivt liv även om du har behov av hjälp.

För att kunna ge en god omvårdnad och så bra omsorg som möjligt är en i personalen din stödperson. Stödpersonen har till uppgift att vara behjälplig vid frågor som berör dig och ha en helhetssyn kring dina individuella behov.

Tillsammans med dig gör vi en genomförandeplan för hur hjälpen ska utformas.