Hemtjänstgrupper

Välkommen att kontakta oss om du har frågor. Telefonen i våra hemtjänstlokaler är inte alltid bemannad men vi har telefonsvarare som lyssnas av varje morgon. 

Område 1

Kallkällans hemtjänst 0920-45 48 65
Råneå hemtjänst 0920-45 75 36
Vitå hemtjänst 0920-45 73 21
Östermalms hemtjänst 0920-45 45 65

Område 2

Antnäs hemtjänst 0920-45 70 90
Bergnäsets hemtjänst 0920-45 50 55
Björkskatans hemtjänst 0920- 45 52 60
Byalagets hemtjänst 0920-45 51 07
Guldkustens hemtjänst 0920-45 56 52
Notvikens hemtjänst 0920-45 39 17
Porsöns hemtjänst 0920-45 51 07
Stadsöns hemtjänst 0920-45 51 21 

Område 3

Centrum 1 0920-45 50 56
Centrum 2 0920-45 50 18
Centrum 3 0920-45 50 17
Centrum 4 0920-45 50 38
Hertsöns hemtjänst 0920-45 46 17
Skurholmens hemtjänst 0920-45 50 36
Örnäsets hemtjänst 0920-45 51 03