Hemtjänst (stöd i hemmet)

Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt och vara så självständig som möjligt i vardagen.

Rätten till en trygg och värdig ålderdom är en självklarhet. Du ska kunna leva ett aktivt liv även om du har behov av hjälp.

För oss är det du som är i centrum. Vi ser helheten i din vardag och får den att fungera. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform.

I Luleå kommun är en stor del av personalen i hemtjänsten utbildade undersköterskor och finns tillgängliga dag- och kvällstid. Under natten arbetar en nattpatrull. All personal har tystnadsplikt. 

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00 eller någon av våra hemtjänstgrupper.