Avgifter för hjälp i hemmet

Avgiften för biståndsbedömda insatser räknas ut på ett sådant sätt att du alltid har kvar en viss andel av din inkomst efter att hyra och avgift betalats.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.