• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Här finns vi

Hemtjänsten i Luleå kommun är uppbyggd områdesvis.

Områdeschef   Områdeschef        
Katarina Morin   Johan Runelöf        
072-560 74 16   072-560 73 98        
             
             
Antnäs Hemtjänst   Niemisel Hemtjänst        
Enhetschef   Enhetschef        
0920-45 43 96   0924-575 58        
Hemtjänstlokal   Hemtjänstlokal        
0920-45 70 90   Tfn.        
             
Bergnäsets Hemtjänst   Vitå/Jämtöns Hemtjänst        
Enhetschef   Enhetschef        
0920-45 45 77   0924-575 58        
Hemtjänstlokal   Hemtjänstlokal        
0920-45 50 55   Tfn.        
             
Västra Stans Hemtjänst   Råneå Hemtjänst        
Enhetschef   Enhetschef        
0920-45 45 56   0924-575 37        
Hemtjänstlokal   Hemtjänstlokal        
0920-45 50 18   0924-575 36        
             
Hamnens Hemtjänst   Persöns Hemtjänst        
Enhetschef   Enhetschef        
0920-45 51 89   0920- 45 55 47        
Hemtjänstlokal   Hemtjänstlokal        
0920-45 50 38   Tfn.        
             
Flora Hemtjänst   Björskskatans Hemtjänst        
Enhetschef   Enhetschef        
Tfn. 0920-45 45 57   Tfn. 0920-45 46 06        
Hemtjänstlokal   Hemtjänstlokal        
Tfn.0920-45 50 17   Tfn.        
             
Mjölkuddens Hemtjänst   Porsöns Hemtjänst        
Enhetschef   Enhetschef        
0920- 45 49 17   0920-45 55 47        
Hemtjänstlokal   Hemtjänstlokal        
0920-45 56 52   Tfn.        
             
Tuna Hemtjänst   Kallkällans Hemtjänst        
Enhetschef   Enhetschef        
0920-45 50 35   0920-45 48 42        
Hemtjänstlokal   Hemtjänstlokal        
0920-45 50 68   Tfn.        
             
Stadsöns Hemtjänst   Östermalms Hemtjänst        
Enhetschef   Enhetschef        
0920-45 45 81   0920-45 49 02        
Hemtjänstlokal   Hemtjänstlokal        
0920-45 51 21   Tfn.        
             
Byalagets Hemtjänst   Malmuddens Hemtjänst        
Enhetschef   Enhetschef        
0920-45 38 81   0920-45 37 35        
Hemtjänstlokal   Hemtjänstlokal        
0920-45 51 20   Tfn.        
             
    Örnäsets Hemtjänst        
    Enhetschef        
    0920-45 46 03        
    Hemtjänstlokal        
    Tfn.        
             
    Hertsöns Hemtjänst        
    Enhetschef        
    0920-45 52 29        
    Hemtjänstlokal        
    0920-45 46 17        

Dela innehållet: